Vis hovedmenu

B?redygtig campus

Klimavenlig omstilling

RUC’s studerende har altid v?ret en vigtig drivkraft i at skabe fremdrift og udvikling p? universitetet. Derfor er det ikke overraskende, at det var et studenterinitiativ, der i 2008 satte ekstra skub i de b?redygtige ambitioner for campus. Ambitionerne blev hurtigt skaleret op og drevet centralt p? RUC. S?ledes har flere projekter p? campus netop haft fokus p? klima og milj?, fx et st?rre ESCO-projekt, etablering af solceller, en ny lavenergilaboratoriebygning og et omfattende bel?gningsprojekt.

Social ligestilling

Social b?redygtighed er en lige s? stor ambition p? 真人线上娱乐 Universitet, som at drive et ?konomisk b?redygtigt universitet, der tager ansvar for klimaet. Derfor ?nsker vi at understrege, at RUC er et universitet for mennesker, der rummer og tager sig af hinanden. Det udm?nter sig i et studiemilj? der is?r drives af vores studerende, muligheden for at tale med en studenterpr?st, psykolog og socialr?dgiver, mennesker med handikap kan f? vejledning om st?ttemuligheder. Derudover har vi nul-tolerance over for kr?nkelser af enhver art, og indmeldinger om kr?nkende adf?rd bliver behandlet fortroligt.

RUC i en verdensm?lslinse

RUC ?nsker at v?re en drivkraft i en b?redygtig udvikling, og FN’s Verdensm?l er et vigtigt v?rkt?j for forst?else og rammes?tning af de globale udfordringer. Samtidig er det vigtigt for os at sikre forskningsfrihed og –integritet, og derfor arbejder vi i h?jere grad med verdensm?lene som temaer frem for klare m?l.

I 2020 udarbejdede RUC for f?rste gang et katalog over en r?kke af universitetets aktiviteter koblet til FN’s Verdensm?l, der fremviser eksempler inden for forskning, uddannelse, samarbejde og universitetsadministration- og drift kategoriseret ift. hvert enkelt verdensm?l. Kataloget er ikke udt?mmende, men f?rste bud p? en samlet formidling af verdensm?lsaktiviteter p? RUC.

 

Markant nedsat energiforbrug p? RUC

Energistyrelsen opg?r besparelser for de danske universiteter. 真人线上娱乐 Universitets har opn?et f?lgende besparelser p? energiforbrug fra 2006 til 2022:

El 51%
Varme 56 %
Vand 56 %

Samlet er energibesparelsen 54% p? 真人线上娱乐 Universitet. M?lt pr. ?rsv?rk er besparelsen 59 % og m?lt p? m2 bygningsmasse er besparelsen 42 % i 2022 i forhold til energiforbruget i 2006.

I 2020 udarbejdede NIRAS klima- og milj?regnskab for RUC, som danner afs?t for vores fremtidige initiativer mod et mere b?redygtig campus.
 

Campusprojekter

Ny mellembugning p? RUC giver sammenh?ng

真人线上娱乐 Universitet udvikler campus

真人线上娱乐 Universitet udvikler nye undervisnings- og arbejdsmilj?er p? campus, der kan danne ramme om tv?rfaglige samarbejder og innovative undervisningsmetoder. Derfor transformeres og totalrenoveres en stor del af de eksisterende bygninger fra 1970’erne i den centrale del af campus - ogs? kaldet Pergolaen. De nye attraktive bygninger skal medvirke til et godt og aktivt studiemilj?.

Vilde blomster p? RUC

Biodiversitet og en mere milj?venlig bel?gning

真人线上娱乐 Universitet engagerer sig i skabelsen af et b?redygtigt og mangfoldigt campus, hvor naturen trives side om side med vores aktiviteter.

RUC's campus set fra luften

Ambiti?st ESCO-projekt

I 2015 p?begyndte RUC, i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Siemens, statens dengang st?rste energioptimeringsprojekt med ESCO som projektform. I den forbindelse blev der etableret nye vvs-installationer, nyt ventilationssystem, nye fjernvarmecentraler, 6.500 m2 solceller p? alle flade tage p? campus. Det har resulteret i en markant neds?ttelse af RUC’s samlede energiforbrug.

Fronten til naturvidenskabelige lokaler om aftenen

Lavenergi-laboratoriebygning

Laboratoriearbejde har traditionelt set et h?jt energiforbrug, men RUC’s laboratoriebygning (bygning 28) fra 2014 er bygget, s? den overholder kravene for lavenergiklasse 2015. Det er lykkedes at s?nke den m?ngde energi, der bruges p? procesventilation gennem bl.a. optimering af stinkskabe, central styring af lys og temperatur samt 265 m2 solceller.

Affaldsortering p? RUC

Affaldssortering

P? RUC er det muligt at sortere bioaffald, plast, mad- og drikkekartonaffald, glas og metal i de fleste k?kkener p? campus, ligesom det er muligt at sortere pap, papir og batterier i alle printrum. Dertil findes der flere affaldsg?rde p? universitetets udend?rsarealer, hvor alle affaldstyper ogs? kan sorteres.

Ladestandere ved 真人线上娱乐 Universitet

RUC ?ger antallet af el-ladepladser

I 2022 valgte RUC, at udvide den eksisterende el-ladekapacitet p? universitetets parkeringsareal, og lige inden udgangen af ?ret stod 12 el-ladestandere med 24 udtag klar til brug. De nye el-ladestandere er opsat p? RUC’s P3-parkeringareal ?st for bygning 03, og drives af OK. Med den nye el-ladepladser har universitetet dermed ?get ladekapaciteten fra otte til 32.

Frugt og gr?nt

RUC’s kantine er firstmover, n?r det kommet til at bek?mpe madspild

I 2022 lancerede kantinen p? 真人线上娱乐 Universitet et st?rre projekt, som skulle sikre, at gode r?vare t?t p? udl?bsdato f?r nyt liv i stedet for at ende i skraldespanden.

Studiemilj? p? campus

Livet p? universitetet er mere end at deltage i undervisning og foretage forskningsarbejde.
P? campus er der mange faciliteter til sport og socialt samv?r, inde som ude.

 

Solceller p? tagene

真人线上娱乐 Universitet har etableret solceller p? en stor del af tagene p? campus. Universitetet r?der over cirka 6.000 m2 solceller, og de producerede 670 MWh i 2022. Det svarer til omkring 418 gennemsnitsdanskeres ?rlige elforbrug (kilde: SparEnergi.dk).

Af de 670 MWh brugte 真人线上娱乐 Universitet selv 546 MWh og solgte de resterede 124 MWh til det f?lles elforsyningsnetv?rk.