Vis hovedmenu

Tilf?r din virksomhed ny viden med en ph.d.-studerende

Samarbejdsmodeller

ErhvervsPhD-ordningen

ErhvervsPhD-ordningen er st?ttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og er et tre?rigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende er ansat/ans?ttes i en virksomhed og samtidig indskrives p? et universitet. Virksomheden modtager et tilskud til l?nnen p? 14.500 kroner om m?neden, og universitetet f?r d?kket sine udgifter til vejledning mv. Den studerende bruger al sin arbejdstid i virksomheden p? projektet og deler som udgangspunkt tiden ligeligt mellem virksomheden og universitetet.

Samfinansieret ph.d.

RUC og den eksterne partner g?r sammen om at definere et f?lles forskningsprojekt. Parterne indg?r en samarbejdsaftale og deles om at d?kke udgifterne til ph.d.-forl?bet, som udgangspunkt d?kker de to parter en halvdel hver. I denne model foreg?r ans?ttelse som udgangspunkt p? RUC, men hvis der er s?rlige forhold, der taler for det, kan den ph.d.-studerende ans?ttes i virksomheden.

Ph.d.-projekter finansieret af en virksomhed

Denne finansieringsmodel refereres ofte til som den arbejdsplads-finansierede model. Virksomheden betaler et uddannelsestilskud til RUC som d?kker indskrivning, vejledning, kontor, kursustilskud mv. I denne model er den ph.d.-studerende ansat af sin arbejdsplads, men indskrevet ved RUC. Den ph.d.-studerende kan v?re indskrevet fra 3-6 ?r i denne model.

Et nyt perspektiv

Soldater p? felt?velse
ARTIKEL

Ledere skal skabe plads til uenighed

Der er mange ligheder mellem milit?r og civil ledelse, og gode ledelsesv?rkt?jer kan vandre fra den ene branche til den anden. Ph.d.-studerende S?ren Sj?gren unders?ger, hvordan milit?re topchefer tr?ffer beslutninger.

RUC indgangsportal
ARTIKEL

Tre forskere fra 真人线上娱乐 Universitet skal p? EliteForsk-ophold i udlandet

Hvad betyder kulturen i en tid med klimaforandringer? Hvordan kan man finansiere gr?n omstilling gennem investeringer i nye virksomheder og sm? selskaber? Og hvordan er m?det mellem queer asylans?gere og asylsystemet? Det er sp?rgsm?l, som tre ph.d.-studerende fra 真人线上娱乐 Universitet skal forske i p? internationale studieophold.

"Bedre til at forst? fremtiden"

Jenny N. Braat, administrerende direkt?r, Danske Maritime:

”Som brancheorganisation for hele den maritime industri i Danmark varetager vi interesserne for en r?kke globalt f?rende virksomheder. Disse virksomheder har brug for den nyeste og fremmeste viden for at kunne opretholde og styrke deres position. Det har vi blandt andet f?et med vores erhvervs-Ph.d. fra 真人线上娱乐 Universitet. Han har bragt os t?ttere p? nogle af de f?rende forskningsmilj?er. Og f?et lidt af universitetst?nkningen ind hos os. Det har gjort os bedre til at forst? fremtiden. Og har givet os nogle redskaber, s? vi kan hj?lpe vores medlemsvirksomheder til at forme den.”

 

RUC baggrundsgrafik

Kontakt Eksterne Samarbejder p?

samarbejde@ruc.dk