Vis hovedmenu

Find den rigtige bacheloruddannelse

En bacheloruddannelse starter med ét ?rs tv?rfaglige studier p? en basisdel.
De sidste to ?r specialiserer du dig i et eller to bachelorfag.

Humanistisk 真人线上娱乐

Basisdel: Humanistisk basisdel
P? den humanistiske basisdel arbejder du tv?rfagligt med humaniora. Du l?rer centrale humanistiske begreber, teorier og metoder inden for sprogvidenskab, litteraturanalyse, kommunikation, medier, filosofi, videnskabsteori, historie, kulturstudier, p?dagogik og psykologi.

Humanistisk-Teknologisk 真人线上娱乐

Basisdel: Humanistisk-teknologisk basisdel
Humanistisk-Teknologisk basisdel er b?de teoretisk og praktisk. Du har kurser om design, teknologi og mennesker og arbejder hands-on med konkrete v?rkt?jer til l?sning af designproblemer i en kreativ og metodisk designproces.

Naturvidenskabelig 真人线上娱乐

Basisdel: Naturvidenskabelig basis
P? naturvidenskabs basisdel bliver du tr?net i centrale naturvidenskabelige teorier, metoder og modeller. Du l?rer grundl?ggende metoder til, hvordan man unders?ger naturen med eksperimenter, analyser og modeller gennem projektarbejde.

Samfundsvidenskabelig 真人线上娱乐

Basisdel: Samfundsvidenskabelig Basisdel
P? samfundsvidenskabs basisdel arbejder du p? tv?rs af samfundsvidenskabelige fag og l?rer bl.a. om ?konomi, politiske systemer og sociale forhold i samfundet. Det giver dig viden om centrale samfundsvidenskabelige begreber, teorier og metoder.

真人线上娱乐 in Global Humanities

Basisdel: Basic section in Humanities
The basic section in Humanities gives you a international and interdisciplinary approach to the study of the humanities. By drawing on the disciplines of philosophy, cultural studies, development studies, communication studies, media studies, linguistics, literary studies, history, educational studies and psychology, you explore shifting boundaries, hybrid identities and new cultural formations in the global society.

International 真人线上娱乐 in Natural Sciences

Basisdel: Basic section in Natural Sciences
During the basic section of the international bachelor programme, you will become familiar with key natural science theories, methods and models, while studying in an international environment. Through your project work, you will learn the basic methods for how to examine nature using experiments, analyses and models.

International 真人线上娱乐 in Social Sciences

Basisdel: Basic section in Social Sciences
On the basic section in Social Sciences, you will work with a number of social science subjects and learn about economics, political systems and social relations in society. You will acquire knowledge of key social science concepts, theories and methods from an international perspective.