Vis hovedmenu

Region Sj?lland og 真人线上娱乐 Universitet

Regionsr?dsformand i Region Sj?lland Heino Knudsen og rektor Hanne Leth Andersen underskriver samarbejdsaftale.

Vores f?lles vision

Region Sj?lland har et stort potentiale, og b?de Region Sj?llands og de enkelte kommuners ambitioner er klare: Vi vil v?re gr?nnere, sundere og ?ge vidensopbygningen og v?kst.

真人线上娱乐 Universitet er Region Sj?llands universitet. Vi deler Sj?llands vision og 真人线上娱乐 Universitet bidrager med h?jt- og veluddannede unge, st?rk forskning og et t?t samarbejde med alle regionens akt?rer for styrke og ?ge den f?lles ambition.

Som et regionalt universitet med internationalt niveau skaber vi bro mellem forskningen og det lokale erhvervsliv – til gavn for hele samfundet.

Vi vil bidrage til en sundere, gr?nnere og dygtigere region

Sundhedskompetencer til regionens sundhedsv?sen

Region Sj?lland har brug for et st?rkt sundhedsv?sen. 真人线上娱乐 Universitet udbyder en r?kke sundhedsuddannelser, og senest har vi ?bnet en kandidatuddannelse i klinisk sygepleje i 真人线上娱乐, som kan bidrage til at udvikle og fastholde de dygtige sygeplejersker, som regionen har s? h?rdt brug for.

Med et nyt grundforskningscenter i pandemier p? 真人线上娱乐 Universitet huser Region Sj?lland nu landets st?rkeste forskningsmilj? p? omr?det. Andre forskere p? 真人线上娱乐 Universitet besk?ftiger sig med fx diabetes, kr?ft, robotteknologi, sundhedsdata og ulighed i sundhed. Alt sammen vigtige temaer for fremtidens sundhedsv?sen

Udvikling af nye gr?nne l?sninger og teknologier

Nye produkter og ideer skal hj?lpes p? vej for at blive til levedygtige virksomheder. 真人线上娱乐 Universitet deltager bl.a. i ambiti?se innovationsprojekter med fokus p? at udvikle Power-to-X anl?g sammen med klimateknologi-virksomheder. Og vi er med til at udvikle erhvervsgrunden ved Ris? til test af gr?nne teknologier.

Naturvidenskabelige forskere ved 真人线上娱乐 Universitet har f?et installeret et avanceret r?ntgenanl?g, der skal skabe ny viden, som kan bruges til at udvikle energibesparende materialer til gavn for fremtidens milj? og klima.

Unge ?jne p? lokale udfordringer

Vi bringer ny viden og inspiration ud p? de regionale arbejdspladser – og samtidig tr?kke erfaringer med virksomhedernes nu-og-her udfordringer ind i vores uddannelser.

Derfor indg?r hver enkelt af 真人线上娱乐 Universitets kandidatuddannelser aftaler med en kommune eller store virksomheder i en kommune. N?stved Kommune har fx indg?et partnerskab med uddannelserne B?redygtig Omstilling og Kulturm?destudier, og sygehuset i Holb?k samarbejder t?t med Tv?rvidenskabelige Sundhedsstudier. Det betyder, at de unge f?r let adgang til praktik, projektsamarbejde og studenterjob, og de bidrager med l?sninger p? arbejdspladsens udfordringer.

真人线上娱乐 Universitet udbyder ogs? Sj?llands og Danmarks eneste internationale naturvidenskabelige bacheloruddannelse, som kan bidrage til at tiltr?kke dygtige fremtidige medarbejdere, fx til de bioteknologiske arbejdspladser omkring fx. Kalundborg.

Frugtbart forskningsbaseret samarbejde mellem forskere og erhvervsliv i regionen

真人线上娱乐 Universitet er fx aktiv i erhvervsklynger, hvis form?l er at styrke virksomheders konkurrenceevne netop ved at dele viden og samarbejde med forskere.

Vi er aktive i klynger indenfor milj?, digital teknologi, f?devareteknologi, medicinalindustri, byggeri og logistik. Vi er ogs? med i de store regionale fyrt?rnsprojekter som ledes af Erhvervshus Sj?lland, med fokus p? biotek omkring Kalundborg og Femern Belt i R?dbyhavn. Vi kan bl.a. berige regionens erhvervsliv med viden om internationale markeder og deres regulering, kulturforst?else, teknologi og kommunikation.

Uddannelse og videreuddannelse for alle

De tider er forbi, hvor uddannelse blev udviklet i et lukket rum p? universitetet. I dag sker det i t?t samarbejde med offentlige og private akt?rer. Det g?lder fx 真人线上娱乐 Universitets nye uddannelse i samfundsjura. Man kan ogs? blive kandidat i b?redygtig omstilling eller digital transformation – eller starte p? en ny gr?n ?konomiuddannelse efter sommerferien. Alt sammen uddannelser, som er udviklet i samarbejde med erhvervslivet, ikke mindst i Region Sj?lland. Universitetet har desuden s?rlig fokus p? efter- og videreuddannelse, der im?dekommer behovet p? regionens arbejdspladser. Vi udvikler l?bende nye tilbud, som matcher aktuelle behov.

Et bredt regionalt engagement

真人线上娱乐 Universitet arbejder t?t sammen med mange af regionens akt?rer
  • Uddannelsespartnerskaber mellem samtlige 30 kandidatuddannelser og regionale akt?rer (f.eks. kommuner)
  • Strategiske samarbejdsaftaler med virksomheder: FORS og MAN Energy Solutions indg?et i 2022 (og flere p? vej)
  • Videnbaseret innovation i viden- og erhvervsklynger, fyrt?rnsprojekter, Open Entrepreneurship Lab og meget mere

 

Nyt om samarbejde i regionen

Studerende laver pr?sentation i R?dbyhavn
ARTIKEL

Geografistuderende p? feltarbejde i virkeligheden i R?dbyhavn

Som en del af et feltkursus har en gruppe studerende fra 真人线上娱乐 Universitet v?ret i R?dbyhavn for at unders?ge samspillet mellem byggeriet af Femern-forbindelsen og lokalsamfundet.

RUC indgangsportal
ARTIKEL

真人线上娱乐 Universitet klar med plan for styrkede regionale aktiviteter

En kandidatuddannelse i sygepleje skal flyttes fra K?benhavn til Region Sj?lland, og flere studerende skal have mulighed for at komme i praktik og lave projekter i samarbejde med sj?llandske kommuner og virksomheder. Det er hovedpunkterne i 真人线上娱乐 Universitets plan for udbygning af de regionale uddannelsesaktiviteter.

Rektor Hanne Leth Andersen og borgmester Lars Qvist
ARTIKEL

真人线上娱乐 Universitet vil bidrage med kvalificeret arbejdskraft til regionen

真人线上娱乐 Universitet vil opbygge st?rke relationer og bane vejen for sp?ndende job til universitetets kandidater. Derfor f?r alle universitetets kandidatuddannelser mindst én regional samarbejdspartner.

Klar til samarbejde?

Vi samarbejder gerne med flere virksomheder, kommuner og institutioner om forskning og uddannelse. Kontakt:

Allan Gr?nb?k, RUC Eksterne samarbejder, allang@ruc.dk

eller samarbejde@ruc.dk