Vis hovedmenu

Internationalt samarbejde

Partnerskaber inden for uddannelse

RUC giver udvekslingsmuligheder for ca. 200 studerende om ?ret og samarbejder med universiteter over hele verden om at tilbyde f?lles uddannelsesforl?b og personale- og studenterudveksling.

Erasmus+

EU’s Erasmus+ program giver mulighed for at millioner af studerende kan studere, uddanne sig og f? erfaring i udlandet.

Bilaterale aftaler

RUC har indg?et partnerskabsaftaler om udveksling af studerende med en r?kke universiteter uden for Europa, som giver de studerende mulighed for at f? global erfaring uden at skulle betale studieafgift.

F?lles kandidatuddannelser

Netv?rk og alliancer

Artistic EU Logo

European Reform University Alliance

真人线上娱乐 Universitet er partner i The European Reform University Alliance (ERUA), et strategisk partnerskab som har sat sig som m?l at udvikle en innovativ europ?isk universitetsalliance som et bud p? fremtidens universitet i Europa. Alliancen har formuleret en ambiti?s vision med udgangspunkt i f?lles m?l og v?rdier om tv?rfaglighed og kritisk t?nkning inden for forskning, uddannelse og institutionel udvikling.

Ambitionen er at skabe et f?llesskab for studerende og ansatte – b?de fysisk og virtuelt – p? tv?rs af universiteterne i de forskellige lande og uddanne en ny generation af kreative europ?ere, der kan samarbejde p? tv?rs af sprog, landegr?nser og fagligheder og finde ny l?sninger p? tidens store samfundsm?ssige udfordringer. Samarbejdet st?ttes af EU-Kommissionens European Universities Initiative.

Nyt om ERUA
ERUA's regionale engagement (YouTube)

CEA Critical Edge Alliance logo

Critical Edge Alliance

Critical Edge Alliance er et internationalt netv?rk for universiteter, der fokuserer p? studenterdrevet l?ring, kritisk t?nkning, tv?rfaglig undervisning og forskning og socialt engagement. Critical Edge Alliance’s m?l er at forts?tte, udvikle og forny disse traditioner gennem samarbejde mellem institutioner, der ser sig selv som alternativer til konventionel videreg?ende uddannelse, og som forpligter sig til progressive og innovative former for l?ring, undervisning og forskning.

SDC Sino-Danish Centre logo

Sino-Danish Centre for Education and Research

Partnerskabet blev etableret i 2010 mellem alle otte universiteter i Danmark, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Chinese Academy of Sciences (CAS), og University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS). Centret udg?r en f?lles platform for samarbejdet ved at fremme forbindelser inden for uddannelse og forskning og ?ge mobiliteten for studerende og forskere mellem Danmark og Kina.

UArtic logo

University of the Arctic

University of the Arctic (UArctic) er et netv?rk af universiteter, forskningsinstitutter og andre organisationer, der besk?ftiger sig med uddannelse og forskning i og omkring de nordlige land. UArctic opbygger og styrker kollektive ressourcer og samarbejdsinfrastrukturer, der g?r det muligt for medlemsinstitutioner at betjene deres regioner bedre. Gennem samarbejde inden for uddannelse og forskning er hensigten at forbedre den humane kapacitet i nord, fremme levedygtige samfund og b?redygtige ?konomier samt skabe globale partnerskaber.

Flere veje til internationalt samarbejde

Virksomhedssamarbejder

真人线上娱乐 Universitet samarbejder med en r?kke internationale virksomheder og organisationer. Din virksomhed kan blive en del af samarbejdet, og samarbejdet kan skr?ddersys til dine behov.

Kontakt: samarbejde@ruc.dk

Internationalt uddannelsessamarbejde

Er du interesseret i at starte et internationalt uddannelsessamarbejde med 真人线上娱乐 Universitet?

Kontakt: exchange@ruc.dk

 

Vores internationale uddannelser

Er du interesseret i en af de mange internationale uddannelser p? 真人线上娱乐 Universitet?