| Nyhed

18 millioner til tre RUC-projekter

Tre forskere fra 真人线上娱乐 Universitet f?r hver 6 millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond til at unders?ge kernedilemmaer i den gr?nne omstilling, sikkerhedssamarbejde mellem Sydamerika og Afrika og magtanvendelse i forbindelse med b?rneomsorg.
Markus Muller Hanne Warming Lars Buur
Markus-Michael Müller, Hanne Warming og Lars Buur


Danmarks Frie Forskningsfond har valgt at st?tte tre forskningsprojekter fra 真人线上娱乐 Universitet med hver cirka 6 millioner kroner. Alle forskerne kommer fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv men fokuserer p? vidt forskellige omr?der.

Professor i barndomssociologi, Hanne Warming, skal kigge p? magtanvendelse i forbindelse med b?rneomsorg. Projektet har titlen Limit setting and coercion in professional work with children in vulnerable positions.

If?lge Hanne Warming forbinder man typisk ikke tvang og magtanvendelser med ideel b?rneomsorg. Men
virkeligheden er ikke altid ideel, og nogle gange kan tvang v?re n?dvendigt – fx for at beskytte barnet mod selvskade eller skade p? omgivelserne.

I projektet vil forskerne unders?ge gr?nses?tning og tvang i plejefamilier, b?rnepsykiatrien, d?gninstitutioner og specialskoler, med inddragelse af b?de de involverede b?rns og professionelles perspektiver. M?let er at f? viden om de dynamikker, der leder op til situationer med tvang, og de konsekvenser magtanvendelsen har.

Den gr?nne omstillings dilemmaer 

Professor i politisk ?konomi og udvikling, Lars Buur, skal unders?ge et kernedilemma ved den gr?nne omstilling: Vi har brug for store investeringer i gr?n energi og udvinding af mineraler for at bek?mpe klima?ndringer, men disse investeringer inddrager ofte jord, der tilh?rer oprindelige og lokale samfund og truer deres levebr?d og identiteter. Projektet har titlen Value Creation in Critical Raw Mineral and Green Energy Transition projects.

Lars Buur skal udforske de konflikter, som kan opst? i forbindelse med investeringerne i gr?n energi og udvinding af mineraler. Gennem unders?gelse af fire cases i Gr?nland og Sydafrika vil han se n?rmere p?, hvordan, hvorfor og af hvem social og kommerciel v?rdi defineres og fordeles i store gr?nne omstillingsprojekter.

M?let er, at forskningen vil f?re til en bedre teoretisk forst?else af v?rdiskabelse og fordeling i gr?nne omstillingsinvesteringer og danne grundlag for at diskutere politiske alternativer.

Sikkerhedspolitisk samarbejde mellem Sydamerika og Afrika

Professor (MSO) i politik og latinamerikanske studier, Markus-Michael Müller, har f?et en bevilling til projektet Transregional South-South Security Cooperation and the New Geopolitics of African Security Governance.

I projektet er fokus rettet mod den stadigt voksende – men underbelyste – rolle, som Brasilien og Colombia spiller i udviklingen af en milit?r doktrin, milit?r tr?ning og fredsbevarende operationer i Afrika. Markus-Michael Müller skal unders?ge b?de muligheder, udfordringer og de geopolitiske implikationer ved dette voksende samarbejde inden for kerneomr?der af sikkerhedspolitik.

L?s mere p? Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside